Roques amb creus gravades

Classé dans : camí de Peregrins | 0

 

 

Molt a prop del monument de la Creu Blanca, gravades en una roca, hi trobem tres creus. En els camins que pugen fins a Sant Pere de Rodes és comú trobar-hi aquests símbols inscrits a afloraments rocosos. Algunes d’aquestes creus podrien haver servit com a fites o marques per a guiar als peregrins cap al monestir.

Les creus gravades de la penya propera a la Creu Blanca són tres i estan acompanyades de reguerons i una cassoleta. Una de les creus, la de més grandària, té dibuixada una mena de peanya semicircular a la base. Les altres dues són més petites i senzilles.

L’antiguitat dels gravats cruciformes sempre ha estat motiu de discussió entre els estudiosos. Encara que la forma de creu es troba entre els motius que es gravaven en època prehistòrica, es coneix que alguns foren fets durant l’Edat Mitjana i en períodes més recents per la tècnica emprada.

rotonda-incrus-creu

 

Inscultura La Creu Blanca (2)

5565_inscultures-creus_01

 

5566_inscultures-creus_02