Mas Penardell. Monestir de Santa Maria

 

 

 

Situat en una petita elevació del terreny al sud-oest de Pau, l’entorn del Mas Penardell ha estat habitat des de temps molt antics. L’actual mas, construït entre els segles XVIII i XIX, segurament es bastí en el lloc on es fundà un monestir benedictí a principis del segle XIII. Aquest monestir cresqué a redós de la influència de la gran abadia de Sant Pere de Rodes, tutelat per l’abat Ponç de Santa Maria de Roses i beneficiat per la noblesa de la zona.
El Monestir del Penardell tenia la particularitat de ser mixt, format per una comunitat de monjos i monges que donaven els seus béns a l’hora d’entrar a formar-ne part. Mantingué pocs anys aquesta condició ja que per la documentació conservada sabem que a finals del segle XIII només sobrevivia la comunitat femenina del monestir. Se sap que les monges acabaren traslladant-se al convent de les Canongesses Agustines de Peralada entre finals del segle XIV i principis del XV i el monestir del Penardell s’anà deteriorant fins a desaparèixer.
Fou un monestir modest però amb cert poder a la zona ja que posseïa propietats als voltants del cenobi: terres de cultiu, masos i una petita illa, anomenada l’Illa de les Dones, a l’Estany de Castelló. Aquestes propietats, donades pels membres de la comunitat i per les famílies riques de la zona, permeteren a la comunitat viure de les rendes que se’n treien durant segles.

 

rodona-penardell

 

mas-penardell_1

 

mas-penardell_3

 

mas-penardell_2