Barraca d’en Rabert

posted in: pedres i dolmens | 0

 

 

Aquest dolmen es troba en el paratge conegut ja des d’antic com La Burnaua. Es tracta d’un sepulcre de corredor fet amb grans lloses de granit de la zona. Es conserven les sis lloses verticals que fan de parets de la cambra i les dues de la coberta. Tant el túmul com el passadís que donava accés de la cambra van quedar malmesos per la construcció del carrer.

La tomba megalítica, molt propera a la Font d’En Vilà, va ser descoberta pel mestre del poble, Isidre Macau, l’any 1934. Poc després s’hi feren treballs arqueològics amb els que es recuperaren diversos fragments de ceràmica feta a mà. Alguns són trossos de vasos campaniformes, decorats amb línies incises i amb l’estil que s’anomena marítim-cordat, que consisteix en bandes de decoració puntejada delimitades per d’altres fetes deixant l’empremta d’una corda sobre l’argila, mentre aquesta encara és fresca.

Cal destacar que en cap dels dolmens d’aquest territori s’han trobat restes humanes ja que l’acidesa del sòl les ha fet desaparèixer però per exemples d’altres llocs podem saber que eren enterraments col·lectius. Els dolmens acolliren les restes funeràries de diverses generacions de les comunitats prehistòriques de la zona.

 

rodona-dolmen

Barraca d'en Rabert_1

barraca-den-rabert_3

 

barraca-den-rabert_2