Geologia

Eingetragen bei: cortals, Estanys i closes | 0

 

Si tenim present que el litoral català ha estat sotmès a una gran pressió turística, agrícola i industrial, en l’actualitat és difícil trobar zones que conservin els trets naturals on es puguin observar els processos geològics que les han formades.
Per la seva bona conservació, l’Estany de Vilaüt, al sud del terme de Pau, és un dels punts on podem veure com devia ser el paleoambient de la zona i saber com era en el moment de formar-se aquest paisatge. L´Estany és una llacuna d’aigua dolça de poca fondària i pràcticament permanent que topogràficament es troba al voltant de zero metres sobre el nivell del mar. El fons de l’estany de Vilaüt i la seva riba estan coberts d’una capa prima de sediments llimosos molt rics en matèria orgànica. Aquests sediments reposen damunt un substrat constituït per roques granítiques impermeables que de forma dispersa afloren en superfície donant lloc a promontoris, com per exemple el que s’observa clarament a llevant de l’Estany. La major part de les seves aigües provenen del drenatge de la propera Serra de Rodes, al nord.
L’Estany de Vilaüt defineix un entorn d’un gran valor paisatgístic producte de la interacció dels processos naturals i els antròpics, els relatius a l’acció humana, a part de ser testimoni d’una època passada en què els aiguamolls cobrien una superfície molt més extensa.

 

rodona-geologia

 

5521_geologia_03

 

5520_geologia_02

 

5418_geologia_01