Dolmen de la Creu Blanca

Eingetragen bei: pedres i dolmens | 0

 

 

El dolmen de la Creu Blanca està força arrasat. Segurament es tractava d’un sepulcre de corredor format per una cambra funerària rectangular i un estret corredor d’accés a la mateixa. Les lloses amb les que es construí són de gneis extret de la mateixa zona.

Malgrat només es poden veure tres de les lloses que constituïen la cambra funerària, es pot arribar a la conclusió que es tracta d’un sepulcre de corredor prototípic, format per una cambra funerària de forma més o menys regular, un passadís curt que permet accedir-hi i un túmul que ho cobreix tot i ho monumentalitza. Són construccions funeràries d’època prehistòrica que es daten entre el Neolític Mitjà i el Neolític Final, durant el IV mil·leni a.C. A l’Alt Empordà hi ha una important concentració d’aquestes tombes megalítiques, que funcionaven com a llocs d’enterrament col·lectiu per a les comunitats que poblaven la zona.

No es conserven restes visibles del túmul, que probablement era circular. Se solia marcar el perímetre d’aquest terraplè amb lloses de mida menor a les del dolmen, clavades en vertical o inclinades, per contenir la terra i evitar que s’escampés amb les pluges. El túmul cobria el dolmen fins a l’alçada de la coberta i el corredor sencer. Aquest últim tenia una obertura d’accés a la cambra funerària en la part externa del perímetre del terraplè.

dolmen-rodona

 

 

 

dolmen-de-la-creu-blanca_3

 

dolmen-de-la-creu-blanca_1

 

dolmen-de-la-creu-blanca-1