Dolmens de vinyes mortes I

Classé dans : pedres i dolmens | 0

 

 

 

El de Vinyes Mortes I és un dolmen de cambra rectangular, l’accés a la qual es feia per un corredor estret construït amb lloses de mida menor a les que constitueixen la cambra funerària. Se’n conserva també la coberta i el túmul circular que l’envoltava.

En aquest tipus de construccions funeràries s’hi feien enterraments col·lectius. En un inici només s’hi inhumaven personatges importants per a la comunitat però, amb el pas del temps, passaren ser un tipus d’enterrament més habitual i el nombre de persones enterrades a cadascun dels dolmens augmentà. Per troballes arqueològiques sabem que era costum enterrar els morts amb algunes peces d’aixovar, sobretot amb objectes d’ús quotidià.

En aquest sepulcre de corredor, descobert el 1934 per Isidre Macau i restaurat el 1997, s’hi han fet intervencions arqueològiques. Aquestes revelaren, gràcies a la descoberta d’alguns fragments de ceràmica i una peça de sílex, que el dolmen va ser ocupat des de la seva construcció, durant el III mil·leni a.C, fins a l’Edat del Bronze, uns mil anys després. La ceràmica recuperada és feta a mà i no presenta cap tipus de decoració

vinas-mortes-1

5591_dolmen-vinyes-mortes-i_01

 

5593_dolmen-vinyes-mortes-i_02

 

vinyes-mortes-i-i-2