Sepulcre de corredor del Coll del bosc de la Margalla

posted in: pedres i dolmens | 0

 

 

El dolmen del Bosc de la Margalla té una cambra funerària en forma de trapezi, construïda amb cinc lloses de pedra posades en vertical i una sisena situada al capdamunt, i un petit corredor d’accés a aquesta cambra. Tot el dolmen quedava cobert per un túmul circular de terra d’uns 9 metres de diàmetre.

La cambra d’aquest sepulcre de corredor és curta i no se’n conserva la llosa que feia de coberta. El dolmen devia fer uns dos metres d’alçada, a diferència de corredor, que segurament era molt més baix. Com passa en aquest cas, els corredors d’accés a la cambra funerària solen desaparèixer ja que estan fets de materials menys sòlids: de pedra seca o lloses petites. El túmul és el petit turó artificial que cobria el dolmen, deixant només un espai per a l’entrada del corredor. Era fet de terra barrejada amb pedregar petit i solia estar delimitat per lloses de mida mitjana clavades a terra que evitaven que s’esllavissés. Al Sepulcre del Bosc de la Margalla però, no s’han trobat restes d’aquest anell de contenció.

Juntament amb els dolmens del Puig Margall, de la Creu Blanca i els de Vinyes Mortes I i II forma la necròpolis megalítica de Mas Margall. A la mateixa zona hi ha diverses roques gravades d’antic. Aquests gravats s’anomenen inscultures i solen ser en forma de creu, de cassoleta o regueró, com és el cas de les roques gravades de la zona del Mas Margall.

 

rodona-coll-margalla

 

 

5541_dolmen-coll-del-bosc-de-la-margalla_01

 

dolmen-coll-del-bosc-de-la-margalla_02

 

bosc-de-la-margalla-3