Dolmens de vinyes mortes II

posted in: pedres i dolmens | 0

 

 

 

El domen de Vinyes Mortes II és un sepulcre de corredor amb una cambra llarga en forma de trapezi feta de grans pedres de gneis al que li manca la llosa que feia de sostre. S’accedia a la cambra per un passadís estret i baix. Tota la construcció en pedra anava coberta per un gran túmul fet de terra i pedres petites.

En aquest dolmen es van fer excavacions arqueològiques durant les que es trobaren petits fragments de ceràmica feta a mà i sense decoració. Aquest descobriment permet afirmar que aquest sepulcre de corredor va estar en ús des del moment de construcció, a la segona meitat del IV mil·leni a.C., fins l’Edat del Bronze.

Els dolmens són llocs d’enterrament propis del Neolític, el Calcolític i l’Edat del Bronze; de quan les primeres societats es feren sedentàries. Aquests grups socials, al quedar-se a viure en un lloc fix, desenvoluparen la necessitat d’enterrar els membres de la comunitat amb un ritual més complex que fins aleshores. És per això que es comencen a construir els dolmens, per monumentalitzar el lloc on són inhumats els membres d’una comunitat.

 

rodona-dolmen-2

 

Dolmen Vinyes Mortes II_01

 

5600_dolmen-vinyes-mortes-ii_02

 

5599_dolmen-vinyes-mortes-ii_01